Her finns oversyn over ressursar, nettverk, kompetanse og støtteordningar.

 

 • Starte og drive bedrift

  Ressursar for deg som skal starte og drive ein bedrift.

 • Kompetanse

  Aktørar og kompetansemiljø som kan hjelpe etablerarar og gründerar i Hordaland.

  • Brak

   Hjelp til musikarar i Hordaland og Sogn og Fjordane. Hjelp til registrering av foretak, rettleiing til rekneskap, kurs og liknande.

  • Connect Vest

   CONNECT Norge er ei ideell stifting, som tilbyr kostnadsfri hjelp til gründerar og vekstbedriftar og koblar desse med kompetansebedrifter og investorar.

  • Distriktssenteret

   Kompetansesenter for distriksutvikling og samfunnsplanlegging.

  • Etablerersenteret

   Vi tilbyr kurs og rettleiing -sama kva for etableringsfase du er i.

  • Fikse næringsutvikling (Etne og Vindafjord)

   Fikse er initiativtakar og bidragsytar til nærings- og samfunnsutbiklingsprosjekt. Fikse er rådgjevar til forretningsutvikling av bedrifter i Etne og Vindafjord.

  • Finn din rettleiar

   Rettleiarane i kommunane kan hjelpe deg med viktige avklaringar i tidlig fase.

  • Fusa Utviklingsselskap AS

   Vi er din samtalepartnar og hjelper deg med utarbeiding og planlegging av din idé i Fusa.

  • Gode Sirklar

   Gode Sirklar bidreg med hjelp til nyetablering av verksemder, og skal vere ein kompetent partnar og rådgjevar.

  • Gründertelefonen - Innovasjon Noreg

   Nå kan du plukke opp telefonen og teste din idé på oss. Våre rettleiarar har erfaring frå å starte opp og drive firma og kan hjelpe deg videre med ideen din.

  • Gulen og Masfjorden Utvikling

   Vi kan bistå med etablering av bedrift, prosjekt og nettverk i Gulen og Masfjorden.

  • Impact Hub Bergen

   Har du ein liten gründer i magen? Som medlem kan du bestemme sjølv om du vil vere her nokre timer, eller om du vil leige ein fast kontorplass.

  • Kultur- og næringskonsulenten i Hordaland

   Norges Husflidslag styrkar levande kulturhåndtverk og lokalsamfunnsutviklinga i Hordaland gjennom kurs, rådgjeving og tiltak som utviklar kunnskap, produksjon og omsetning.

  • Kvinnherad Næringsservice

   Vi kan tilby gratis rettleiing og nettverk til etablerarar i Kvinnherad.

  • Mentortenesta Innovasjon Noreg

   Treng du ein mentor? Mentortenesta er eit tilbod til deg som er dagleg leiar i ei gründerbedrift. Kvinner og unge under 35 år vert spesielt oppfordra til å søke.

  • Mittyrke.no

   Senter for yrkesrettleiing i Hordaland arbeider for at du som skal velje utdanning og yrke, skal få god informasjon om dei ulike opplæringstilboda i Hordaland, og slik kunne ta eit kvalifisert skole- og yrkesval.

  • Nordhordland Næringshage

   Næringshagane for Utvikling og Vekst er eit samarbeid mellom Nordhordland Næringshage ​og Gulen og Masfjorden Næringshage. Her får du mellom anna bistand til oppstart og utvikling, tilbod om kurs, kompetanseheving, gründarrettleiing, nettverk og eit kontormiljø.

  • Etablerarhjelp Regionrådet Nordhordland IKS

   Vi tilbyr rettleiing og oppfølging av etablerarar og næringsdrivande i Nordhordland, ta kontakt og me hjelper deg videre.

  • Næringshagen på Voss

   I næringshagen får bedriftene tilgang til nettverk, relevant kompetanse, infrastruktur (t.d. kontor og møterom), faglig og sosialt fellesskap. Næringshagen samlokaliserer mindre verksemder for å fremja vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling.

  • Osterfjord Næringssamarbeid

   Som nyetablerar på Osterøy kan du nytte deg av rettleiingstenesta til Industrikonsulenten. Du kan få hjelp til alt frå forretningsidè til etablering og oppstart av eiga verksemd.

  • Samarbeidsrådet for Sunnhordland

   Vi gjev råd og rettleiing til dei som ynskjer å etablera seg i Sunnhordland.

  • Skatteetaten - kurs for næringsdrivende

   Skatteetaten arrangerer kurs tilpasset deg som nettopp har startet virksomhet. Kursene arrangeres over hele landet og er gratis.

  • Vaksdal Næringsselskap

   Vi gjev gratis rettleiing til potensielle gründarar og nyetablerarar i Vaksdal som har ein forretningsidé.

  • Ytre Hardanger Opplæring

   På vegne av kommunane i Hardanger tilbyr vi rettleiing til hardingar som ønskjer å etablere nye bedrifter. Denne rettleiinga er gratis.

 • Nettverk

  Oversyn nettverk og arenaer i Hordaland

  • Atheno

   Atheno er ein inkubator og rettleiarteneste for gründerar og etablerarar i Sunnhordland.

  • Bergen designinkubator

   Inkubator for nyutdanna kandidater innan kulturbasert næring.

  • Bergen Startup Weekend

   No talk, all action.

  • Brak

   Hjelp til musikarar i Hordaland og Sogn og Fjordane. Hjelp til registrering av foretak, rettleiing til rekneskap, kurs og liknande.

  • CONNECT Springbrett®

   Springbrett er ein møtearena der gründere får tilbakemeldingar frå eit tverrfagleg panel. Slik får dei utvikla si forretningstrategi, forbetra forretningsplanen og forberetra selskapet til møtet med investorar og strategiske samarbeidspartnarar.

  • First Tuesday Bergen

   First Tuesday er eit uformelt og opent nettverk innan høgteknologisektoren, som kopler innovasjon, ressursar, produkt, tenester, kunder, leverandørar, føretak, menneske, kompetanse og idéar. Her møtast både slips og joggesko.

  • Impact Hub Bergen

   Har du ein liten gründer i magen? Som medlem kan du bestemme sjølv om du vil vere her nokre timer, eller om du vil leige ein fast kontorplass.

  • Industriutvikling Vest

   Inkubator, rettleiing, kompetanse og nettverk for gründere i Nordhordland.

  • Kultur- og næringskonsulenten i Hordaland

   Norges Husflidslag styrkar levande kulturhandtverk og lokalsamfunnsutviklinga i Hordaland gjennom kurs, rådgjeving og tiltak som utvikler kunnskap, produksjon og omsetning.

  • Manøver

   Manøver er ein møtestad for kunst- og kulturfeltet i vestlandsregionen som finn stad i Bergen siste torsdagen kvar månad.

  • Bergen UP

   Nettverket for unge profesjonelle som saman ynskjer å bygge framtidas næringsliv i Bergen. Medlemskap føreset at ein er under 40 år.

  • Nordhordland Næringshage

   Næringshagane for Utvikling og Vekst er eit samarbeid mellom Nordhordland Næringshage ​og Gulen og Masfjorden Næringshage. Her får du mellom anna bistand til oppstart og utvikling, tilbod om kurs, kompetanseheving, gründarrettleiing, nettverk og eit kontormiljø.

  • Nyskapingsparken inkubator

   Her får du hjelp til utvikling av bedrifta med kurs, seminarer, nettverk og rettleiing. Utleige av kontorplassar med naturleg infrastruktur, årleg opptak av nye gründerar.

  • Næringshagen i Odda

   Vi tilbyr etablererrådgivning og arrangerer etablererkurs for deg som ønsker å starte opp egen virksomhet

  • Næringshagen på Voss

   I næringshagen får bedriftene tilgang til nettverk, relevant kompetanse, infrastruktur (t.d. kontor og møterom), faglig og sosialt fellesskap. Næringshagen samlokaliserer mindre verksemder for å fremja vekstkraft, samarbeid og faglig utvikling.

  • Ulstein Bedriftsutvikling

   Ulstein Bedriftsutvikling bistår bedrifter i vekst, endring og utvikling, gjennom rådgiving, kompetanseheving og konsulenttjenester, hvor strategi er en nøkkelfaktor.

 • Finansiering

  Oversyn finansiering og tilskotsordningar i Hordaland