Øyliv

Kvifor ikkje flytta til eit lite og levande øysamfunn på Vestlandet?!

Flytt til LivOGLyst er eit samarbeidsprosjekt mellom fire øysamfunn i Sunnhordland. Espevær i Bømlo, Fjelberg i Kvinnherad, Huglo i Stord og Møkster i Austevoll kommune står saman i arbeid for framleis levande og attraktive lokalsamfunn.

Søker du
- trygge og gode oppvekstvilkår for born? 
- å bli del av eit samfunn der alle kjenner alle?
- å kunne gå på nærbutikken for ein god prat?
- natur og friluftsliv?
- eit lite, men rikt tilbod av ulike fritidsaktivitetar?
- å flytta til ein stad der du verkeleg er velkomen?
- ekte øyliv med gode kommunikasjonar heim frå den store verda?

--> Ja, då håpar me du vil finna ut meir om øyene våre! 

  

 

Mokster 3852 Mokster 5042 Mokster 3608 Espevar 4162 Espevar 4248 Espevar 3917 Huglo 2678 Huglo 2859 Huglo 4591