Om kom-an.no

Nettstaden er ei teneste for dei som har ein idé og som ønskjer skapa noko i Hordaland. Her finns oversyn på rettleiarar og kurs for etablerarar i Hordaland.

Nettstaden kom-an.no har samla oversyn over alle gründerhjelparar i Hordaland!
I tillegg finst oversyn over kurstilbod i Hordaland, gode døme på andre som har lukkast og nyttige hjelpemiddel for etablerarar og gründerar.

Målgruppa er eldsjeler (günderar, etablerarar, entreprenørar, samfunnsentreprenørar) og alle rettleiarar og mentorar i Hordaland.

Kursarrangørar kan melde inn kurstilbod på kom-an kalenderen

 

Nettstaden kom-an.no er eit samarbeid mellom Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland (landbruksavdelinga) og Innovasjon Noreg Hordaland.

Du kan stille spørsmål og dele lenkjer på Facebook-sida;