Tildelingar

LivOGLyst-prosjekt som har motteke tilskot

2014

Tre treårige prosjekt, á kr 100 000 i tre år, sum kr 300 000 i 2014:

 • 5334 Hellesøy – her vil me leva og bu – «at the end of the road». Søkjar: Nærmiljøutvalget for Bakken Krins.
 • Vitalisering av Gruveområdet på Litlabø, samt skapa felles identitet i bydelen Sagvåg/Litlabø. Søkjar: Venelaget for Gruo.
 • LivOGLyst Fonnesvågen. Søkjar: Fonnes bygdelag.

 

To eittårige a kr 70 000, sum kr 210 000 i 2014:

 • «Strandstaden Sunde og kyst- og litteratursenter». Søkjar: Sunde kyst- og litteratursenter.
 • FemFemti. Søkjar: FemFemti, Grimo

 
Stimuleringsmidlar til assosierte prosjekt, sum kr 120 000 fordelt med kr 40 000 på tre prosjekt:

 • 1 -2 – Trebygda. Søkjar: 1 -2 –Trebygd-gruppa, Granvin.
 • Fedje og folket for eit livskraftig sentrum. Søkjar: Fedje kommune.
 • Lindåsbygda og slusene – Frå oske til eld. Søkjar: Norhordland Næringshage AS.


Fem nye assosierte prosjekt, utan finansiering:

 • Vekst i Stamnes. Søkjar: Stamnes Bygdalag.
 • Porten mot Byfjorden. Søkjar: Sandviksboder Kystkultursenter AS.
 • Eit lite stykke Hardanger. Søkjar: Ullensvang Herad.
 • iModalen. Søkjar: iModalen.
 • Kvinnherad – Dei levande bygdene. Søkjar: Kvinnherad Næringsservice.

 

 

2013

Treårige prosjekt a 100.000 kr

1. "Gode grannar - bygdeutviklingsprosjekt på Unneland" ved Unneland Grendalag, Bergen kommune

2. "Risneskrinsen, Radøy - levande kystbygd" ved Risnes Grendalag, Radøy kommune

3. "Ny giv på Hedleberget" ved Interessegruppa for Hedleberget, Voss kommune

 

Eittårige prosjekt a 70.000 kr

1. "Tradisjonsrikt, smakfullt og langsomt - "På Ask" ved Askøy kommune

2. "Vitalisering av Gruveområdet på Litlabø" ved Venelaget for Gruo, Stord kommune

 

LivOGLyst til alle kommunar, eittårige  prosjekt a 70.000 kr

1. "Fonnesvågen - trivsel, identitet og aktivitet" ved Fonnesdagen inntil bygdelag er etablert, Austrheim kommune

2. "Bygda mi som innovasjonsallmenning: 5334 Hellesøy - "at the end of the road" ved NMU Bakken krins, Øygarden kommune

 

Stimuleringsmidlar til assosierte prosjekt

1. " Ytre Arna Brød & Sirkus" ved Hero Arna Mottak, Bergen kommune - 30.000,- kr

2. "ALT skjer i Strandvik" ved Bygdautval Strandvik, Fusa kommune - 50.000,- kr

3. "Bruvik - ei levande bygd" ved Bruvik Grendaråd, Osterøy kommune - 20.000,- kr

4. "Uskedalen - Porten til Hardanger" ved Uskedalen utvikling, Kvinnherad kommune - 20.000,- kr

 

Nye assosierte prosjekt utan finansiering

1. "Onarheim 2022" Ved Onarheim 2022, Tysnes kommune

2. "LivOGLyst på Bolstad" ved Bolstadøyri Ungdomslag, Voss kommune

3. "LivOGLyst Masfjorden" ved Masfjorden kommune

 

Til prekvalifisering kom det inn 23 søknader der 14 vart godkjent og fylgt opp til ny endeleg søknad.

LOL har som målsetjing at alle kommunar i fylket skal få erfaring med LivOGLyst modellen for utvikling av gode lokalsamfunn. Tiltaket «LivOGLyst til alle kommunane» er to eittårige prosjektmidlar for dette formålet.

 

2012

LivOGLyst treårige prosjekt 2012

 • Austevoll
 • Dynamiske Mosterhamn
 • LivOGLyst i Jordalen

 

LivOGLyst eittårige prosjekt 2012

 • På skattejakt i Nordhordland
 • Alt skjer i Strandvik

 

Strømidlar i 2012

 • Forland vel: 30.000 kr
 • Knarvikmila: 30.000 kr
 • Vitalisering av gruvene i Litlabø: 15.000 kr
 • Risneskrinsen: 15.000 kr
 • Gode grannar, Unneland: 30.000 kr