LivOGLyst-prosjekt

Til høgre finn du oversikt over LivOGLyst-prosjekt og deira nettside.

Sjå døme nedst på sida:
LivOGLyst-prosjekt og historia om korleis dei realiserte deira prosjektet

 

Oversyn alle LivOGLyst-prosjekt:

Treårige prosjekt 2016

 • Strandstaden Sunde - Kvinnherad
 • Nytt liv i hamna - Fedje
 • Lindåsbygda - frå oske til eld -Lindås
 • FemFemti - Ullensvang, Odda

 

Eittårige prosjekt 2016

 • Kultur og aktiviteter i sentrum - Odda
 • Eit lite stykke Hardanger - Ullensvang, Eidsfjord
 • LivOGLyst Fotlandsvåg - Osterøy

 

 • Treårige prosjekt 2014
 • 5334 Hellesøy - Øygarden
 • Vitalisering av gruveområdet på Litlabø - Stord
 • LivOGLyst Fonnesvågen - Austrheim

 

Eittårige prosjekt 2014

 • Sunde kyst og litteratursenter - Kvinnherad
 • FemFemti - Ullensvang

 

Assosierte prosjekt -med finansiering 2014

 • 1-2 Trebygda - Granvin
 • Fedje og folket for eit livskraftig sentrum - Fedje
 • Lindsåsbygda og slusene - Lindås

 

Assosierte prosjekt utan finansiering 2014

 • Vekst i Stamnes - Vaksdal
 • Porten mot Byfjorden - Bergen
 • Eit lite stykke Hardanger - Ullensvang
 • iModalen - Modalen
 • Dei levande bygdene - Kvinnherad

 

Treårige prosjekt 2013

 • Gode Grannar Unneland - Bergen
 • Risneskrinsen - Radøy
 • Ny giv på Hedleberget - Voss

 

Eittårige prosjekt 2013

 • På Ask - Askøy

 

Treårige prosjekt 2012

 • Austevoll
 • Dynamiske Mosterhamn - Bømlo
 • Jordalen - Voss

 

Treårige prosjekt 2011

 • Åkra - Kvinnherad
 • Stusshamn - Askøy
 • Hosanger "Vener av Mjøsvågen" - Osterøy

 

Treårige prosjekt 2010

 • Epsevær - Bømlo
 • Røldal - Odda
 • Glesvær "plan periferi" - Sund

 

Treårige prosjekt 2009

 • Storebø - Austevoll
 • Samnanger
 • Huglo - Stord

 

Treårige prosjekt 2008

 • Hålandsdalen - Fusa
 • Kårbø - Meland
 • Folgefonnlandsbyen - Jondal

 

 

Kårbø – bygda som boblar over av idear

Frukthaust

For ti år sidan hadde bygda Kårbø på Holsnøy i Meland kommune berre nokre få innbyggjarar, og fleire gardsbruk sto til nedfalls. Men Arne Rene Bratland kjøpte ein gard, og starta noko som kom til å endre bygda. Etter det kjøpte Jon Atle Tvedt ein annan gard og så kom to andre eldsjeler til. Saman med dei som var der frå før byrja dei planlegginga av det som skulle bli eit nytt liv for bygda.

LAGA - det lille ekstra mot helg får du i Samnanger

LAGA

LAGA er eit samvirkelag på Bjørkheim i Samnanger som sel lokalt produserte mat- og handverksvarer. Derfor namnet LAGA, som tyder heimelaga. Ideen blei til då åtte personer trengte ein stad å selje varene dei produserte. Seks av dei held fram med ideen, og er no partnarar i samvirkelaget.

Kvit dame, pizza og kultur på same staden

Kulturbakeriet -prestegarden

Kulturbakeriet på Austevoll starta opp i mars 2010 i den restaurerte Prestagarden på Storebø i Austevoll kommune. Bakeriet var populært frå første dag og skapte ein etterlengta ny møteplass for Austevollingane.

Espevær - utkanten som har blitt sentrum

Espevaer -hamn

– Ein må først bestemme seg for at ein vil skape noko, men resultata kjem berre gjennom hardt arbeid. Det seier Jan Helmik Mæland, prosjektleiar i Espevær 365 +, som har vore del av LivOGLyst i tre år.