Kom an 2017

Årets konferanse har temaet innovasjon i offentlig sektor. Vi samlast på ein holme utanfor Bergen og byr på gode opplevingar og eit spanande program. Kom an skjer under Innovasjonsuken OPP - veke 39!

Når

- 27. september 2017 16:00

Kvar

Cornelius sjømatrestaurant

Pris

0,- (Bindande påmelding),-

Kom An 2017 Header

Innovasjon i offentlig sektor - OPP av siloen!

Noko må ein gjere for at innovasjon skal bli finne stad, og det kan faktisk vere oppi ein silo at ein startar (eller på ein holme). Men på eit tidspunkt må ein opp og ut for å kunne realisere innovasjonen. Korleis gjere dette i det offentlige? Finst det mange siloar i det offentlige?

Hovudtema er nettopp innovasjon i offentlig sektor, og korleis kan det offentlige bli betre? Sjølv små steg og enkle grep kan utgjere ein forskjell, men korleis?

 

Målgruppa er alle som arbeid med- og hjelper etablerarar, entreprenørar og gründerar i Hordaland. T.d næringstilsette i kommunane, ordførarar, rådmenn, næringssjef, tilsette i næringshagar, inkubatorar, utviklingsselskap, regionråd og tilsette i akademia.

Maks tal deltakarar i 2017: 70 stk.

Konferansen er gratis *

* Grunna organisatoriske høve, og kostnadsnivået på årets konferanse er det bindande påmelding. Påmeldte som ikkje deltek/ ikkje møter vert fakturert kr. 500,- for dette i etterkant av konferansen. Påmeldte kan melde seg av konferansen innan påmeldingsfristen.

 

Program til høgre på denne sida.

Påmeldinga er opna, sjå lenkje under.

Påmeldingsfrist; innan 20. september 2017.

Konferansen er gratis å delta på, men vi minn om at det er bindande påmelding på årets konferanse.

Konferansen Kom an er den årlege møteplassen for næringsutviklarar i Hordaland, arrangert av partnerskapen i Hordaland.

Infoside

http://www.kom-an.no/kurs/partnarskapen-i-hordaland/kom-an-2017/

Påmelding

http://kurs.hfk.no/kom-an-2017