Kom an 2017

Årets konferanse har tema offentlig innovasjon. Vi samlast på ein holme utanfor Bergen og byr på gode opplevingar og eit spanande program. Kom an skjer under Innovasjonsuken OPP - hald av datoen!

Når

- 27. september 2017 16:00

Kvar

Cornelius sjømatrestaurant

Pris

0,- Bindande påmelding,-

OPP

OPP av siloen!

Noko må ein gjere for at innovasjon skal bli finne stad, og det kan faktisk vere oppi ein silo at ein startar. Men på eit tidspunkt må ein opp og ut for å kunne realisere innovasjonen. Korleis gjere dette i det offentlige? Finst det mange siloar i det offentlige?


Hovudtema er nettopp offentlig innovasjon og korleis kan det offentlige bli betre, berre ved å gjere det. Sjølv små steg og enkle grep kan utgjere ein forskjell, men korleis?

 

Programmet er under utarbeiding - påmelding opnar i august.

Kom an er den årlege konferansen for næringsutviklarar i Hordaland, arrangert av partnerskapen i Hordaland.

Infoside

www.kom-an.no

Påmelding

kjem...