Entreprenørskapskonferansen 2014

Årets konferanse vert halden på Scandic Hotel Ørnen i Bergen. Programmet er klart og det vert eit spanande nettverksmøte med gode tema for dei som rettleiar gründerar og etablerarar i Hordaland. Det kjem også dyktige gründerar, som deler si historie om si etablering.

Når

- 18. november 2014 18:00

Kvar

Scandic Hotel Ørnen Bergen

Pris

0,-

TEASER1 620

 

Årets Entreprenørskapskonferanse vart arrangert 18. november 2014 i Bergen.

Målgruppe: tilsette i fyrstelinja i kommunane, etablerarkontor, regionråd, eldsjeler og andre som hjelper gründerar og etablerarar i Hordaland.

Tema: Korleis gje gründerar og entreprenørar RETT HJELP TIL RETT TID FRÅ RETT INSTANS?

Program

Påmelding

Etter konferansen vert det arrangert First Tuesday Bergen i same lokale på Ørnen (kl. 19:00). Alle som vil vere med på dette arrangementet er velkomen.

Det heile skjer i forbinding med Global Entrepreneurship Week

GEW Bergen

GEW Bergen (Facebook)

Like Kom'an på Facebook

 

Kontaktperson:
Per Arve Frøyen, Innovasjon Noreg.
Mobil: 958 16 489

 

Presentasjonane:

Gründertelefonen kan hjelpe deg!
Jørgen Ulrik Berg, Innovasjon Noreg

Kva kan kommunen bidra med sjølv?
Ordførar Kjetil Hestad, Tysnes kommune

Næring og landbruk, to sider av same sak!
Landbruksjefane Laila Bjørge (Meland) og Toril Mulen (Radøy)

Kva gjer vi for å unngå at gullegget glipp?
Gry Sæterdal, leiar Etablerersenteret Business Region Bergen

Ei god gründerhistorie - Adams Matkasse
Lasse Carlsen Smedsvig og Mats Wickmann

BU-prisen 2014 gjekk til....

Kunnskap i fyrstelina - kva vil dei ha meir av? To undersøkingar
Jorun Gjørwad og Jon Erik Vollan, på vegne av Partnarskapen i Hordaland

Vegen vidare for rettleiartenesta i Hordaland
Bård Sandal, fylkesdirektør Regional utvikling, Hordaland fylkeskommune

 

Om du vil sjå bilder eller dele bilder frå konferansen, gå til www.facebook.com/NyskapingHordaland

 

 

TEASER1

Infoside

http://www.kom-an.no

Påmelding

http://kurs.hfk.no/entreprenor2014