LivOGLyst-konferansen i Bergen

Partnarskapen ved Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Norge inviterar til LivOGLyst-konferanse 26. september for prosjektåret 2018.

Når

- 26. september 2017 16:00

Kvar

Bergen

Pris

0,-

Livlyst Large Farger

 

Målgruppa for konferansen
Alle som er interessert i lokalsamfunnsutvikling og entreprenørskap: Eldsjeler og andre, samt kommunerepresentantar frå politisk og administrativt nivå.

Partnarskapen samarbeider for å stimulere lokalt entreprenørskap og mobilisering i lokalsamfunn på ein systematisk og vedvarande måte. LivOGLyst-programmet i Hordaland er tufta på heilskaplege og inkluderande utviklingsprosessar.

 

Det er inga påmeldingsavgift. Arrangør spanderer pausebuffét og lunsj. Reiseutgifter må bli dekka av kommunen og/eller dei påmeldte sjølve.

Infoside

http://www.kom-an.no/livoglyst/

Påmelding

http://kurs.hfk.no/Kurs-og-konferansar/2017/LivOGLyst-konferansen-for-2018/