Samling for rettleiarar i Hordaland

Kva kjenneteiknar ein god rettleiar?

Når

- 17. april 2013 16:00

Kvar

Bergen

Pris

0,-

Målgruppe:
Rettleiarar i kommunane, representert på nettstaden kom-an.no.

Program

Lunsjservering. Deltakinga er gratis for målgruppa.

Påmelding snarast og innan 10. april 2013

Infoside

www.kom-an.no

Påmelding

http://kurs.hfk.no/Kurs-og-konferansar/2013/Samling-for-rettleiarar-i-Hordaland/