Kårbøvågen

Kårbø, eller Kwrumsbø som namnet var i 1530, er avgrensa av Gjerdevågen i aust, Eldsfjellet i sør og Kårbøvågen i vest. Samla areal på Kårbø er 2653 dekar. Garden Kårbø var ein del av godsmassen til erkebispen som den einaste garden på våre kantar, men vart ført under krongodset ein gong på midten av 1600-talet.

Folketalet på garden Kårbø, har variert frå 63 fastbuandes i 1930 til 18 fastbuandes i 1980. I løpet av berre ein to årstid, rekna frå 2002, skjedde det endringar i bygda. Tre gardsbruk vart overdrege til nye eigarar. Det er no 22 fastbuandes, med slik aldersfordeling, og 14 hestar, 4 høns og 32 sauer i bygda.

Varsel for Kårbøvågen
 • Delvis skyet

  12°

  onsdag

  08. juli

 • Skyet

  13°

  torsdag

  09. juli

 • Delvis skyet

  15°

  fredag

  10. juli

 • Delvis skyet

  13°

  laurdag

  11. juli

 • Regn

  14°

  søndag

  12. juli

 • Regn

  14°

  måndag

  13. juli

 • Delvis skyet

  15°

  tysdag

  14. juli