Kårbøvågen

Kårbø, eller Kwrumsbø som namnet var i 1530, er avgrensa av Gjerdevågen i aust, Eldsfjellet i sør og Kårbøvågen i vest. Samla areal på Kårbø er 2653 dekar. Garden Kårbø var ein del av godsmassen til erkebispen som den einaste garden på våre kantar, men vart ført under krongodset ein gong på midten av 1600-talet.

Folketalet på garden Kårbø, har variert frå 63 fastbuandes i 1930 til 18 fastbuandes i 1980. I løpet av berre ein to årstid, rekna frå 2002, skjedde det endringar i bygda. Tre gardsbruk vart overdrege til nye eigarar. Det er no 22 fastbuandes, med slik aldersfordeling, og 14 hestar, 4 høns og 32 sauer i bygda.

Varsel for Kårbøvågen
 • Regn

  tysdag

  10. desember

 • Skyet

  onsdag

  11. desember

 • Regn

  torsdag

  12. desember

 • Skyet

  fredag

  13. desember

 • Skyet

  laurdag

  14. desember

 • Regn

  søndag

  15. desember

 • Regn

  måndag

  16. desember