Utstillingar 2014

24.mai

                

SESONGOPNING I MJØSVÅGEN KL.14.00
Det blir opning av utstillingar og andre aktivitetar i Mjøsvågen.
Galleri, Treskoverkstad, Norlenderloftet og Kafe.

24.mai - 29.juni


 

 Per Helge Hansen
Maleri i spenningsfeltet tradisjon/modernitet og figurasjon/abstraksjon.

Lucie Ellingsen
Oljemaleri og keramikk.

Kafeen: Brigitte Berta Schmidt
Maleri

 

6.juli - 3.august

Hans Kristian Bukholm.
Foto «Historien frå 1814 – 2014 – fordeling av ressursar»

Anne Stinesen
Div. teknikker objekter - i galleriet og ute.

 

10.august - 14.september       


 Karin Hay White
Maling og tegning (NB! Kurs i akttegning - sjå kurs og aktivitetar i høgre meny)

Tone Boska og Kjersti Sletteland
Iscenesatte porselensskåler

15.august - 14.september
Utstilling i Tysse Mek. verksted sine gamle fabrikklokaler på Tysse.

Fabrikkert -
Løvås&Wagle, Wenche K. Eckhoff, Mona Nordaas, Kirsti Van Hoegee, Else Karin T. Bysheim.

Sjå plakat her

7.september - ut i oktober

Raila Nonås Langhelle
Redesigna av gevir

 

FABRIKKERT - Løvås&Wagle, Wenche K. Eckhoff, Mona Nordaas, Kirsti Van Hoegee, Else Karin T. Bysheim.

Ein forlatt verkstad på Tyssebotnen vil denne sommaren verta fyllt med stor kunst.  Osterøy Kunstlag og Tysse Mekaniske Verkstad vil med kurator Kjell-Erik Ruud i spissen  laga utstillinga «Fabrikkert».

6 kunstnarar vil i løpet av nokre sommarveker skape kunst i dei gamle fabrikklokala. Fotograf Oddleiv Apneseth vil dokumentera prosessen. 

NB! Følg med på Facebookgruppa FABRIKKERT for kontinuerlige oppdateringar!

Utstilling i Tysse Mek. verksted sine gamle fabrikklokaler på Tysse. Fleire bilete ligg på Facebooksida Fabrikkert.

Fabrikkert

 

Klikk på plakaten for å få den i PDF format.

Plakat Fabrikkert FERDIG

 

RAILA NONÅS LANGHELLE - JAKTTROFE med ein humoristisk twist

Raila skriv dette om seg sjølv og utstillinga:
Gjennom mange år har eg brukt naturen både til rekreasjon og til sanking gjennom jakt og fiske. Gjennom skogar og over vidder, sommar som vinter har eg vore der ute. Ofte våt og kald, men like gjerne varm og svett etter ein lang dag i sola. Ofte både langt og bratt, men med høgdepunkt når ørreten ligg der og sprellar, eller hjorten fell for eit skot. Mange gode middagar som resultat av fornuftig naturforvaltning.

JålebukkMen så var det desse trofèa då. denne trangen til å hengje hovuda av daue dyr opp i stova. Dei ser på meg med klandrande, stive blikk der oppe i frå veggen. Fortel nok ei stolt, men stum historie gjennom kruna på verket, geviret. Antal taggar er kodeksen. Er det kronhjort eller ikkje? Står rådyret til gull- eller sylvmedalje? Who cares?

Mine arbeid er redesign med ein humoristisk twist. Tilgje meg trofèjegar, for eg veit ikkje kva eg gjer når eg jaktar på daue dyr. Hjortedyra sjølv finn seg fint i pynt og stas der dei stolt ikler seg pastellar og krystallar utan store protestar. Nokre jålebukkar er dei alle saman

 

PER HELGE HANSEN

Kunstneren sier følgende om sitt arbeid: Jeg arbeider med maleri i spenningsfeltet tradisjon/modernitet og figurasjon/abstraksjon. Mitt prosjekt "LIVSLYST” (Galleri Askøy, mai 2013) arbeider jeg videre med, og håper mine bilder kan formidle energi, sensualitet og livslyst. Vi lever i en flimrende, fragmentert mediaverden og jeg tror vi trenger vi det stillestående maleriet til ro, fordypning og ettertanke.Perhelge -nytt 

 Den danske kunstteoretikeren Mikkel Bogh snakker om  ”en modernisme som både er figurativ og abstrakt, som ikke viker tilbake for en kaotisk stofflighet, men som samtidig avsøker de rytmer, konturer, grenser og pregnanser i stoffet som hever dette ut av sin materielle eksistens og gjør verden fenomenologisk erfarbar.”

Jeg ønsker å utforske nye muligheter ved maleriet, blanding av akryl, olje, tørrpigment i oljer, voks og lakk, fernisering av lag på lag, dybdevirkninger mot flater, eksplosive mikrodetaljer mot rolige monokrome partier. Jeg vil også arbeide videre med collage-elementer som grafikk, tegning og foto i maleriet, i forsøk på å få figuren til å smelte sammen mot den abstraherte flaten/rommet som en naturlig helhet.

Arbeidsprosessen er tidskrevende, lag må få tørke før nye føres på, og som en arkeolog pusser og graver, skraper og pusser jeg meg ned i underliggende lag, før nye lag igjen føres på. Dette innebærer også risiko for enkelte feilskjær/blindgater, som igjen kan fremprovosere uante løsninger på tilstivnete arbeidsmetoder. Det er viktig å opprettholde inspirasjon og motivasjon til å prøve nye muligheter i hvordan få til et eksplosivt maleri.

 

 

LUCIE ELLINGSEN - OLJEMALERI OG KERAMIKK
Lucie er født i Løddingen på Hinnøy i 1951. Ho har ein lang og innhaldsrik Cv, med 7 års kunstutdanning frå England, med karamikk som spesialisering. Gjennom mesteparten av si karriere har Lucie dreve eigen keramikkverkstad,  og er kjent for sine store keramiske fat og vaser med sterke og klåre fargerike impresjonistiske motiv. Ved sida av å driva keramikkverkstad har ho fungert som formingslærar i 24 år.

Lucie har hatt mange soloutstillingar og vore med på mange kollektivutstillingar. Gjennom dei siste åra har Lucie gått meir og meir over til oljemaling. I Mjøsvågen vil ho stilla ut litt keramikk, men hovudvekta vil vera oljemaleri. Mange av motiva er frå lokalmiljøet i Hosanger, der Lucie har budd sidan 2003.

Is På Vågen -A

 

NB! Utstilling i Kafeen: BRIGITTE BERTA SCHMIDT - MALERI
Meir informasjon kjem.

 

HANS KRISTIAN BUKHOLM - FOTO «Historien frå 1814 – 2014 – fordeling av ressursar»

Mat, sammen med rent vann, klær og tak over hodet, er de viktigste forutsetningene for at mennesket skal kunne leve her på jorden. Fototstillingen vil sette fokus på den fredete gården Havrå sitt kulturlandskap.  Et sentralt tema er kunnskapsdimensjon og redskapskultur i samhandling med de naturgitte forutsetninger for mat- og virkeproduksjon.

Bilete Bukholm 2009 004ANNE STINESEN - DIV. TEKNIKKER OG OBJEKTER

Anne Stinesen _DSC2240

 "Anne Stinessen (f.1987) er nyudannet innen fagområdet kunst ved Kunst- og Designhøyskolen i Bergen. Hun jobber med mennesket som fenomen, inspirert av tanker rundt det antroposcene, idéen om at menneskelige aktiviteter har påvirket jordens økosystemer i så stor grad at vi kan snakke om en ny geologisk tidsalder. Arbeidene hennes spiller ikke alltid direkte på denne tanken, men den synes like fult viktig i hennes prosess da det lar henne isolerer og studere mennesket og dets handlinger på nye måter. Dette blandes med en fascinasjon for animisme, et verdenssyn som går ut på at alle fysiske gjenstander, planter og dyr har en form for sjel eller spirituell tilstedeværelse. Hun tar med andre ord utgangspunkt i mennesket, det menneskeskapte og menneskets forhold til sine omgivelser. Hun jobber først og fremst todimensjonalt og med en bakgrunn fra bl.a illustrasjon og keramikk resulterer dette i stor variasjon innen teknikker og materialbruk."

 

KARIN HAY WHITE - MALING OG TEGNING

Drawings KHW 2013 001   Paintings  KHW 2014 002

 

TONE BOSKA OG KJERSTI SLETTELAND - ISCENESATTE PORSELENSSKÅLER
Tone Boska og Kjersti Sletteland er kunstnerne bak "Bioscenario". Dei iscenesett dreide porselensskåler med så frodig biologi at ein nokon gongar ikkje gjenkjenn dei.

Bioscenario kan vere alt frå organiske bruksgjenstander til objekt så igjengrodd av dekor at dei er forvandla til viltvoksande, biologiske skultpurar.

 

MARKAKUNST 2015
Me planlegg prosjektet med Peder Istad for neste år. Her kan du "kjøpa" deg dine initialer i stein.

Løvås&Wagle, Wenche K. Eckhoff, Mona Nordaas, Kirsti Van Hoegee, Else Karin T. Bysheim.

Fabrikkert.