Land Art 2005

I 2005 starta Land Art som eit prosjekt for 8 damer som alle jobba innan kunstfaget.
Dei brukte den vakre naturen som inspirasjon og materialkjelde til skulpturar som saman
danna Land Art løypa. Det heile vart gjort i forbindelse med Kulturdagane
på Osterøy sidan tema dette året var kultur i natur.

Følgjande kunstverk og kunstnarar bidro til Land Art løypa 2005:

2005_Flytespel _Irene Fanebust Eknes 2005_Kruna _Mona 2005_Plassen _Mona 2005_Samanheng _Reidun Eiks 2005_trollskogen -elevar Ved Bryggen Kunstskule 2005_Braka Portalen _Else Karin Tysse Bysheim