Markakunst

Markakunsten er inspirert av kunstforma Land Art. Tema er kunst i naturen laga av kunstnarar og med naturen sine eigne materialer. Fleire av kunstnarane tek utgangspunkt i lokalhistoria.

Løypa går gjennom Kossdalen og er lett tilgjengeleg med både vogn, rullestol og sykkel. Du kan starte både frå Mjøsvågen og på Svenheim på toppen av Kossdalssvingane. Løypa er ca. 3 km lang. På Svenheim er parkeringsplass. Frå Mjøsvågen kan du køyre ca. 2 km innover Mjøsdalen til parkeringsplass. Løypa inngår i turopplegget CarWalks.Nærare orientering og kart som kan lastast ned, finn du på http://www.carwalks.com/visartikkel.asp?art=258

Vil du lese om sist løype som var laga i 2013, eller andre år - klikk deg fram i menyen til høgre.

Opning 02

Bilete er frå opninga 25.mai 2013 v/ Janette Fosso frå Fylkesmannen LivOGLyst

 

 

Miljo Markakunstopning Miljobilde Miljobilde 02 Miljobilde 04 Milobilde 03 Miljobilde 05