Lær av andre - bli inspirert

Her finns døme på gründerar og eldsjeler som har lukkast med etablering av bedrift eller prosjekt.

Du kan tipse oss om ein idé eller bedrift

 • Ingrid og Kathrine vil gjere folkehelse enkelt og sosialt

  Ingrid Kristiane Fardal og Kathrine Marthinsen kallar seg samfunnsentreprenørar. Det er å tenke nyskapande om samfunnsproblem, og å kombinere dette med økonomisk forsvarleg forretningsdrift, seier dei. Men faget er så nytt at det er få jobbar å søke på. I august 2012 etablerte dei difor si eiga bedrift: Folkelig.

 • Kårbø – bygda som boblar over av idear

  For ti år sidan hadde bygda Kårbø på Holsnøy i Meland kommune berre nokre få innbyggjarar, og fleire gardsbruk sto til nedfalls. Men Arne Rene Bratland kjøpte ein gard, og starta noko som kom til å endre bygda. Etter det kjøpte Jon Atle Tvedt ein annan gard og så kom to andre eldsjeler til. Saman med dei som var der frå før byrja dei planlegginga av det som skulle bli eit nytt liv for bygda.

 • Espevær - utkanten som har blitt sentrum

  – Ein må først bestemme seg for at ein vil skape noko, men resultata kjem berre gjennom hardt arbeid. Det seier Jan Helmik Mæland, prosjektleiar i Espevær 365 +, som har vore del av LivOGLyst i tre år.

 • Kvit dame, pizza og kultur på same staden

  Kulturbakeriet på Austevoll starta opp i mars 2010 i den restaurerte Prestagarden på Storebø i Austevoll kommune. Bakeriet var populært frå første dag og skapte ein etterlengta ny møteplass for Austevollingane.