Lær av andre - bli inspirert

Her finns døme på gründerar og eldsjeler som har lukkast med etablering av bedrift eller prosjekt.

Du kan tipse oss om ein idé eller bedrift

  • Nyskapingsparken – eit supertilbod til gründerar

    Er du ei nystarta gründerbedrift frå forskings- eller utdanningsmiljø (FoU) på leit etter rimelege kontorlokale, samt ønskjer få tilgang til skreddarsydd rådgiving og nettverk? Då kan Nyskapingsparken Inkubator vere noko for deg.

  • To rettleiarar i Nordhordland svarer på spørsmål

    Kom-an.no har besøkt ein del gründerar i Nordhordland, og har mellom anna spurt om dei er nøgde med den hjelpa dei har fått på vegen. Har dei blitt møtt på ein god måte? Har dei fått råd og kontaktar for å komme vidare? Har dei fått økonomisk stønad eller informasjon om kva type stønad som finst?