Lær av andre - bli inspirert

Her finns døme på gründerar og eldsjeler som har lukkast med etablering av bedrift eller prosjekt.

Du kan tipse oss om ein idé eller bedrift

 • Dristig og fargesterk møbeldesign frå Vera & Kyte

  Vera & Kyte AS er bedrifta til Vera Kleppe og Åshild Kyte. Dei to har mastergrad frå Kunst- og Designhøgskulen i Bergen, 2012. No er dei i gong med å skape seg eit namn som møbeldesignarar og interiørarkitektar.

 • Morten & Jonas kombinerer design med sosialt engasjement

  Morten Skjærpe Knarrum og Jonas Norheim gjekk ut frå Kunst- og designhøgskulen i Bergen i 2011, og bestemte seg for å samarbeide då dei litt seinare hadde kontor i Bergen Designinkubator på USF Verftet i Bergen. No har no sitt eige kontor i same bygg.

 • Of and With løfter fram dei utrulege historiene

  Og det blei historier om garving, veving, trikotasje, strikking og anna handverk på høgt nivå. Kunnskap og historier som var i ferd med å døy ut.

 • Keystone tar snarvegen til suksess i Nyskapingsparken

  – Eg hadde ikkje sett for meg at verdien av å sitje saman med andre gründerar ville vera så stor, det har vore inspirerande og lærerikt, samstundes som det har spart oss for betydelege beløp. Det seier marknadsansvarleg i Keystone.no, John Zachariah, etter eit år i Nyskapingsparken.

 • Bach Technology - MusicDNA

  Frå september 2013 kan alle som vil abonnere på ei teneste som gir detaljert informasjon om bruken av musikk på 6000 radiostasjonar i Europa, Canada, Japan og Australia. Tenesta heiter MusicDNA, og er disruptive technology. Det er det engelske omgrepet for noko som er så revolusjonerande at det endrar spelereglane i ein heil marknad. Dette fortel Dagfinn Bach, grunnleggar og styreleiar i Bach Technology – etablert i 2007 – som står bak MusicDNA.

 • Verda neste for Etne si einaste IT-bedrift

  – Skal ein lukkast i denne marknaden krevst det hardt arbeid og ein porsjon flaks slik at ein er på rett stad til rett tid. Det seier administrerande direktør i Promineo, Leif Arild Åsheim. Selskapet, som har hovudbase i Etne, har i 12 år utvikla og levert programvare for prosjektstyring til norsk offshoreindustri. Men i det siste har dei også fått utanlandske firma til å velje si softwareløysing; mellom anna NASA.

 • Plastinvent våga å satse – og auka omsetnaden stort

  – Me var aldri i tvil om å satse, me ville bygge nytt produksjonslokale og utvide. I Alverstraumen, der me var før, blei det altfor liten plass til både produksjon og lager. Nokon gonger må ein gjere vanskelege val, me såg me fekk for liten plass og har klart å skifte kundegruppe og produkt.

 • Austevollkvinne med oppfinning for verdsmarknaden

  Propio Norge AS var nominert til Innovasjon Noreg sin pris Årets gründerkvinne 2013. -Seks gründerar var i finalen – to av dei frå Austevoll. Den eine var Anne-Marthe Dalseide, bedriftsøkonomen som kasta seg utpå industridesign for å realisere ein idé.

 • Silje såg eit problem, fann ei løysing og leier no ei bedrift i vekst

  Kaliber Industridesign AS var nominert til Innovasjon Noreg si kåring av Årets gründerkvinne 2013. Seks var i finalen – to av dei frå Austevoll. Den eine var Silje Rabben, sivilingeniør i industriell design frå NTNU og dagleg leiar i Kaliber Industridesign AS.

 • Frå liten idé til stor internasjonal suksess

  – Det typiske er at ein kan noko om ein bransje eller har nokre kontaktar før ein startar ei bedrift. Eg kunne ingen ting og hadde ingen kontaktar. Eg kunne heller ikkje noko om business, så eg begynte heilt frå scratch. Dette seier Silje Vallestad frå Bergen.