Lær av andre - bli inspirert

Her finns døme på gründerar og eldsjeler som har lukkast med etablering av bedrift eller prosjekt.

Du kan tipse oss om ein idé eller bedrift

  • Ingrid og Kathrine vil gjere folkehelse enkelt og sosialt

    Ingrid Kristiane Fardal og Kathrine Marthinsen kallar seg samfunnsentreprenørar. Det er å tenke nyskapande om samfunnsproblem, og å kombinere dette med økonomisk forsvarleg forretningsdrift, seier dei. Men faget er så nytt at det er få jobbar å søke på. I august 2012 etablerte dei difor si eiga bedrift: Folkelig.