Lær av andre - bli inspirert

Her finns døme på gründerar og eldsjeler som har lukkast med etablering av bedrift eller prosjekt.

Du kan tipse oss om ein idé eller bedrift

 • Dristig og fargesterk møbeldesign frå Vera & Kyte

  Vera & Kyte AS er bedrifta til Vera Kleppe og Åshild Kyte. Dei to har mastergrad frå Kunst- og Designhøgskulen i Bergen, 2012. No er dei i gong med å skape seg eit namn som møbeldesignarar og interiørarkitektar.

 • Morten & Jonas kombinerer design med sosialt engasjement

  Morten Skjærpe Knarrum og Jonas Norheim gjekk ut frå Kunst- og designhøgskulen i Bergen i 2011, og bestemte seg for å samarbeide då dei litt seinare hadde kontor i Bergen Designinkubator på USF Verftet i Bergen. No har no sitt eige kontor i same bygg.

 • Of and With løfter fram dei utrulege historiene

  Og det blei historier om garving, veving, trikotasje, strikking og anna handverk på høgt nivå. Kunnskap og historier som var i ferd med å døy ut.

 • Folkelokk – suksess i NM og EM

  – Me diskuterte litt kva me skulle satse på. Skulle me lage ein app eller eit produkt som aldri før hadde vore laga? Heldigvis våga me å satse på hobbyen vår; folkemusikk og dans.

 • Nyskapingsparken – eit supertilbod til gründerar

  Er du ei nystarta gründerbedrift frå forskings- eller utdanningsmiljø (FoU) på leit etter rimelege kontorlokale, samt ønskjer få tilgang til skreddarsydd rådgiving og nettverk? Då kan Nyskapingsparken Inkubator vere noko for deg.

 • TicketCo – Grenselaus læring og utvikling første året

  Kåre Bottolfsen viser til tida han har hatt kontor i Nyskapingsparken i Bergen. Kåre er gründer og dagleg leiar i TicketCo. Firmaet har utvikla ei sjølvbetjent arrangørplattform for sal, distribusjon og verifisering av billettar. Saman med Carl-Erik Moberg flytta han inn i Nyskapingsparken i oktober 2012. Teamet er godt integrert og dei to har klare oppfatningar om kva som er gevinsten med å ha kontor her.

 • Keystone tar snarvegen til suksess i Nyskapingsparken

  – Eg hadde ikkje sett for meg at verdien av å sitje saman med andre gründerar ville vera så stor, det har vore inspirerande og lærerikt, samstundes som det har spart oss for betydelege beløp. Det seier marknadsansvarleg i Keystone.no, John Zachariah, etter eit år i Nyskapingsparken.

 • Bach Technology - MusicDNA

  Frå september 2013 kan alle som vil abonnere på ei teneste som gir detaljert informasjon om bruken av musikk på 6000 radiostasjonar i Europa, Canada, Japan og Australia. Tenesta heiter MusicDNA, og er disruptive technology. Det er det engelske omgrepet for noko som er så revolusjonerande at det endrar spelereglane i ein heil marknad. Dette fortel Dagfinn Bach, grunnleggar og styreleiar i Bach Technology – etablert i 2007 – som står bak MusicDNA.

 • Voss Bryggeri AS – mikrobrygga øl basert på både tradisjon og innovasjon

  Voss Bryggeri AS blei etablert i februar 2012, og allereie i mai 2013 var det første ølet klart for sal, produsert på spesialutvikla utstyr frå USA. Det må vere noko nær rekord når det gjeld oppstart. Men produksjonen må i gong raskt når ein har investert og vil satse.

 • Havfiske, lubbesild og russiske oligarkar på Bømlo

  Bedrifta Opplev Bømlo organiserer og tilrettelegg arrangement og opplevingar på Bømlo for både private og bedrifter. Bedrifta blei starta i januar 2012 av Vidar Onarheim, med Tove Stavland som dagleg leiar. Dei to kaller seg både eventarrangørar, kulturformidlarar og turisthjelp. Begge hadde bakgrunn frå Wärtsilä, og gjennom arbeidet der såg dei eit behov for å vise vener og kundar dei mange naturperlene som Bømlo har å by på.

 • To rettleiarar i Nordhordland svarer på spørsmål

  Kom-an.no har besøkt ein del gründerar i Nordhordland, og har mellom anna spurt om dei er nøgde med den hjelpa dei har fått på vegen. Har dei blitt møtt på ein god måte? Har dei fått råd og kontaktar for å komme vidare? Har dei fått økonomisk stønad eller informasjon om kva type stønad som finst?

 • Verda neste for Etne si einaste IT-bedrift

  – Skal ein lukkast i denne marknaden krevst det hardt arbeid og ein porsjon flaks slik at ein er på rett stad til rett tid. Det seier administrerande direktør i Promineo, Leif Arild Åsheim. Selskapet, som har hovudbase i Etne, har i 12 år utvikla og levert programvare for prosjektstyring til norsk offshoreindustri. Men i det siste har dei også fått utanlandske firma til å velje si softwareløysing; mellom anna NASA.

 • Alver Hjort

  – Eg har vore gründer sidan eg vart fødd, seier Lars Øyvind Hillestad då eg spør kor lenge han har halde på. Men så korrigerer han: – Eg var 14 år då eg tok over garden. Guten hadde tidleg interesse for gardsdrift, og dreiv med stall, stutteri og ridesenter i fleire år. Men ridesenteret tok etter kvart opp all ettermiddags- og kveldstid, og han blei lei. Så han fekk ideen om å drive med hjorteoppdrett.

 • Ikeland Gard

  Kom-an.no møter Kjersti Linn Bakke i stova heime på Ikeland Gard, i Lindås kommune i Nordhordland. Det er ein vakker vårdag, med sol, grøne markar og brekande sauer og lam som beitar i skråninga bak huset. Her bur Kjersti Linn med sambuar Sigve Andreas Hopland og borna Andreas på 6 og Anna Eline på 4 år.

 • Plastinvent våga å satse – og auka omsetnaden stort

  – Me var aldri i tvil om å satse, me ville bygge nytt produksjonslokale og utvide. I Alverstraumen, der me var før, blei det altfor liten plass til både produksjon og lager. Nokon gonger må ein gjere vanskelege val, me såg me fekk for liten plass og har klart å skifte kundegruppe og produkt.

 • Ingrid og Kathrine vil gjere folkehelse enkelt og sosialt

  Ingrid Kristiane Fardal og Kathrine Marthinsen kallar seg samfunnsentreprenørar. Det er å tenke nyskapande om samfunnsproblem, og å kombinere dette med økonomisk forsvarleg forretningsdrift, seier dei. Men faget er så nytt at det er få jobbar å søke på. I august 2012 etablerte dei difor si eiga bedrift: Folkelig.

 • Fjørlett og tungt på Voss

  Voss er meir enn ekstremsport og jazz. Det er dei to gründerbedriftene Tiljamid as og Tunge Ting as gode døme på. Innafor sine felt tilbyr begge heilt unike produkt, sjølv om form og vekt er totalt forskjellig!

 • Austevollkvinne med oppfinning for verdsmarknaden

  Propio Norge AS var nominert til Innovasjon Noreg sin pris Årets gründerkvinne 2013. -Seks gründerar var i finalen – to av dei frå Austevoll. Den eine var Anne-Marthe Dalseide, bedriftsøkonomen som kasta seg utpå industridesign for å realisere ein idé.

 • Silje såg eit problem, fann ei løysing og leier no ei bedrift i vekst

  Kaliber Industridesign AS var nominert til Innovasjon Noreg si kåring av Årets gründerkvinne 2013. Seks var i finalen – to av dei frå Austevoll. Den eine var Silje Rabben, sivilingeniør i industriell design frå NTNU og dagleg leiar i Kaliber Industridesign AS.

 • Haaheim Gaard – frå nedlagt gardsbruk til magiske augeblikk

  I 2000 kjøpte Torstein Hatlevik eit nedlagt gardsbruk på Tysnes utan straum eller innlagt vatn. I 2009 opna han gardsrestaurant. På tre år har han skapt suksessen Haaheim Gaard, med fleire velhaldne hus, konsertsal, rom for overnatting og ein hage med 1500 roser.

 • Frå liten idé til stor internasjonal suksess

  – Det typiske er at ein kan noko om ein bransje eller har nokre kontaktar før ein startar ei bedrift. Eg kunne ingen ting og hadde ingen kontaktar. Eg kunne heller ikkje noko om business, så eg begynte heilt frå scratch. Dette seier Silje Vallestad frå Bergen.