Aktuelt

 • 3. juni 2014

  Vestlandsk Vidsyn 2014

  "Ekte begeistring må komma innanteifrå, den kan ikkje vedtakast", seier Linda Eide. Ho kjem til Vestlandsk Vidsyn 2014.

 • 13. mai 2014

  Åtte kommunar frå Norhordland vart inspirert til samfunnsutvikling

  Partnarskapen i Hordaland inviterte ordførarar og rådmenn frå kommunane i Nordhordland til inspirasjonskonferanse på Austevoll. Kommuneleiinga var samla i to dagar med eitt fokus på agendaen; Inspirasjon til lokal samfunnsutvikling i kommunane.

 • 1. april 2014

  Gje eldsjelene handlingsrom

  Ved å involvere eldsjeler utanfor rådhuset, og gje desse ei rolle som samfunnsutviklar kan kommunar styrkje si utviklingskompetanse betydeleg. Dette er ei av konklusjonane i studien "Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid" som Norsk institutt for by- og regionforsking (NIBR) har laga for Distriktsenteret.

 • 25. februar 2014

  TINC i Silicon Valley 2014

  Innovasjon Noreg opna for påmelding til TINC-programma for sommaren og hausten 2014. Deltakinga er spesielt egna for teknologibedrifter og gründerar som ønskjer å jobbe i teknologimiljøet i Silicon Valley.