Aktuelt

 • 14. november 2014

  Global Entrepreneurship Week

  Global veke for entreprenørskap vert markert over heile verda i november 2014. I Hordaland vert veka markert med fleire spanande og faglege arrangement. Samla oversyn finns her.

 • 3. november 2014

  Spanande program på årets konferanse

  Eit sentralt tema på årets konferansen er korleis betre hjelpe og henvise gründerar og etablerarar med deira etablering. Dagen vert ein god muligheit for å knytte kontaktar og verte kjend med andre aktørar.

 • 16. oktober 2014

  Kjenner du ein gründer som fortener heider?

  Norges Vels Gründerpris vert tildelt personar som har gjort ein spesiell innsats i eiga lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Send inn ditt forslag innan 14. november 2014.

 • 15. oktober 2014

  Gründertelefonen - eit supert tilbod!

  Har du ein god idé til bedrift eller prosjekt? Trong for å snakke med nokon om idéen og korleis utvikle den vidare? Ring Gründertelefonen!