Aktuelt

 • 10. desember 2014

  Di gate – om du fekk bestemme

  Korleis kan dine idear endre gata du bor i? Bergen er vertskap for den internasjonale konkurransen «Your Street». Initiativet handlar om å skape kreativitet og bevegelse der alle kan nyte godt av det - altså ute i gatane.

 • 20. november 2014

  Etterlyser kompetansetilbod for rettleiarar

  «Rett hjelp til rett tid frå rett instans» var tema på Entreprenørskapskonferansen 2014. Men rettleiarane frå kommunane i Hordaland etterlys kompetansetilbod til deira arbeid med å hjelpe gründerar og entreprenørar opp og fram.

 • 19. november 2014

  Årets bygdeutviklingspris gjekk til Strilalam frå Sotra

  Dei ivrige bøndene fekk prisen overlevert av Nina Broch Mathisen direktør i Innovasjon Noreg Hordaland på Entreprenørskapskonferansen 2014.

 • 14. november 2014

  Global Entrepreneurship Week

  Global veke for entreprenørskap vert markert over heile verda i november 2014. I Hordaland vert veka markert med fleire spanande og faglege arrangement. Samla oversyn finns her.