Aktuelt

 • 15. september 2015

  Oppfinnarprisen 2015

  Meld deg på for å vinne Hordaland fylkeskommune sin Oppfinnarpris for 2015. Prisen er på 100.000 kr. Søknadsfristen er fredag 30. oktober.

 • 31. august 2015

  Etablerarfond Hordaland -ny tilskotsordning

  Hordaland fylkeskommune har oppretta ei ordning med tre regionale etablerarfond i Hordaland. Den totale ramma for fonda er på 2.000.000 kroner for 2015. Målgruppa er ny-etablerte bedrifter eller prosjekt som vil føre til etablering av ei verksemd. Enkeltpersonforetak kan også søkje.

 • 3. juni 2015

  Hitech Norway i Bergen

  Den 17. juni 2015 samlast gründerar, intraprenørar, bedriftsleiarar saman med investorar til den nye internasjonale teknologi- og innovasjonskonferansen i Bergen. Blant dei 30 som held innlegg er Anita Krohn Traaseth - toppsjef for Innovasjon Norge, Sean Percival - partner i 500 Startups, Aber Whitcomb - co-founder av MySpace, Amitt Mahajan - co-founder av FarmVille og Facebook mobil markedsføringsselskapet Toro.

 • 20. mai 2015

  Næringsbarometeret: Taktskifte

  Bedrifter i indre strøk av Hordaland ser for fyste gong lysare på framtida enn bedriftene i kystnære strøk. Oljerelatert næring visar dramatisk fall i forventingane, og nær halvparten av alle bedriftene rapporterer at dei arbeider meir med omstilling no enn for to år sia.