Aktuelt

 • 9. oktober 2015

  Kom-an konferansen 2015

  Den årlege entreprenørskapskonferansen i Hordaland vert arrangert 17. november i Bergen. Programmet er klart og påmeldinga er ope ut 12. november. Kjem du?

 • 15. september 2015

  Oppfinnarprisen 2015

  Meld deg på for å vinne Hordaland fylkeskommune sin Oppfinnarpris for 2015. Prisen er på 100.000 kr. Søknadsfristen er fredag 30. oktober.

 • 31. august 2015

  Etablerarfond Hordaland -ny tilskotsordning

  Hordaland fylkeskommune har oppretta ei ordning med tre regionale etablerarfond i Hordaland. Den totale ramma for fonda er på 2.000.000 kroner for 2015. Målgruppa er ny-etablerte bedrifter eller prosjekt som vil føre til etablering av ei verksemd. Enkeltpersonforetak kan også søkje.

 • 3. juni 2015

  Hitech Norway i Bergen

  Den 17. juni 2015 samlast gründerar, intraprenørar, bedriftsleiarar saman med investorar til den nye internasjonale teknologi- og innovasjonskonferansen i Bergen. Blant dei 30 som held innlegg er Anita Krohn Traaseth - toppsjef for Innovasjon Norge, Sean Percival - partner i 500 Startups, Aber Whitcomb - co-founder av MySpace, Amitt Mahajan - co-founder av FarmVille og Facebook mobil markedsføringsselskapet Toro.