Aktuelt

 • 16. juni 2016

  Nytt opptak i Nyskapingsparken

  Årets andre opptak er på trappene rett over sommerferien med frist den 31.august. Vi ser etter oppstartsbedrifter eller prosjekter som har eit stort vekstpotensiale og som er innovative.

 • 11. mai 2016

  NCE Maritime CleanTech vann Sivaprisen

  Den maritime klyngen frå Hordaland vart tildelt Sivaprisen på 300.000 kroner for sitt nyskapingsarbeid. Føremålet med prisen er å løfte fram eit innovasjonsmiljø som over tid kan syne til særlege kvaliteter innanfor samarbeid, omstilling og utvikling.

 • 19. april 2016

  Etablerarfond i Hordaland 2016

  Har du akkurat starta, eller ønskjer du starte ega bedrift? Du kan no søkje Etablerarfonda om tilskot på inntil 50.000 kroner for å auke kompetansen din innan marknad og økonomi.

 • 14. april 2016

  Vil du bli gründer i Sunnhordland?

  Har du ein idé men lurer på om den er god nok til å realisere? No kan du få tips og råd gjennom kurset «Frå idé til marknad» som Atheno arrangerer i samarbeid med Innovasjon Noreg.