Aktuelt

  • 27. september 2012

    Ny LivOGLyst-konferanse allereie i haust

    Den årlege LivOGLyst-konferansen har fått ny dato. Frå 2013 vil LivOGLyst-programmet fylgje kalenderåret og prosjektstart for 2013 vert då 1. januar. Vi vil difor invitere til LivOGLyst-konferanse for komande prosjektår allereie den 3. oktober 2012 i Bergen

  • 27. september 2012

    Hordaland fekk mest i landet!

    I satsinga ”Lokal samfunnsutvikling i kommunane” (LUK) fekk Hordaland over 4 millionar kroner frå Kommunal- og regionaldepartementet i 2012. Det er duka for samhandling og auka satsing på lokal samfunnsutvikling i kommunane i Hordaland