Aktuelt

 • 27. september 2012

  Tilskot til verdiskaping i landskapsparkar

  Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker er en ny satsning for Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Programmet skal bidra til lokal og regional utvikling. Målet er å ta vare på og utnytte særegne natur- og kulturverdier som finnes i enkelte områder. Programmet representerer en ny måte å jobbe med steds- og bygdeutvikling. Samarbeid i parker skal danne utgangspunkt for næringsutvikling og verdiskaping

 • 27. september 2012

  Ny LivOGLyst-konferanse allereie i haust

  Den årlege LivOGLyst-konferansen har fått ny dato. Frå 2013 vil LivOGLyst-programmet fylgje kalenderåret og prosjektstart for 2013 vert då 1. januar. Vi vil difor invitere til LivOGLyst-konferanse for komande prosjektår allereie den 3. oktober 2012 i Bergen

 • 27. september 2012

  Hordaland fekk mest i landet!

  I satsinga ”Lokal samfunnsutvikling i kommunane” (LUK) fekk Hordaland over 4 millionar kroner frå Kommunal- og regionaldepartementet i 2012. Det er duka for samhandling og auka satsing på lokal samfunnsutvikling i kommunane i Hordaland