Aktuelt

 • 27. september 2012

  Vellukka kurs for samfunnsentreprenørar

  Våren 2012 vart det arrangert eit særs vellukka kurs om korleis skape verdiar i lokalsamfunnet. Det er fyrste gongen kurset vart arrangert og dei engasjerte studentane leverte særs gode resultat!

 • 27. september 2012

  Inspirerande konferanse på Solstrand

  Årets konferanse om entreprenørskap og rettleiartenesta i Hordaland vart ei kjelde til inspirasjon og god læring. Med ei god blanding av rettleiarar og gründerar til stades kom mange gode idear og kjensler fram.

 • 17. september 2012

  Vestlandsk Vidsyn 2012

  Den andre konferansen om nyskapande kommunar og lokalsamfunn på Vestlandet arrangerast i år i Nordfjordeid 24-25. oktober. Påmelding innan 5. oktober 2012

 • 27. september 2012

  Tilskot til verdiskaping i landskapsparkar

  Verdiskapingsprogrammet for lokale og regionale parker er en ny satsning for Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). Programmet skal bidra til lokal og regional utvikling. Målet er å ta vare på og utnytte særegne natur- og kulturverdier som finnes i enkelte områder. Programmet representerer en ny måte å jobbe med steds- og bygdeutvikling. Samarbeid i parker skal danne utgangspunkt for næringsutvikling og verdiskaping