Aktuelt

 • 29. august 2017

  Bli med på OPP 2017

  Innovasjon og entreprenørskap feirast med OPP! I tett samarbeid med lokale partnarar vert mange spanande arrangement løfta fram for auka merksemd. Bli med på OPP 2017!

 • 3. mars 2017

  Fra ide til marknad - kurs for etablerarar i Hordaland

  Korleis kan du jobbe smart med din ide slik at du er sikrare på at marknaden vil ha det du tenkjer tilby? Bli med på kurset frå ide til marknad.

 • 2. mars 2017

  Hordaland sitt tilbod til etablerarar

  Etablerersenteret vert vidareført etter at Business Region Bergen vart lagt ned ved nyttår. Hordaland fylkeskommune tek over drifta og vidarefører tenesta på vegne av medlemskommunane.

 • 8. februar 2017

  Ny gründerpark i Os

  Bjørnefjorden gründerpark opna 9. februar 2017. Dei første gründerane har allereie signert leige av kontorplassar i gründerparken i Os sentrum.