Kom-an legges ned ved årsskiftet

Frå 2020 vil ein finne oversikt over etablerarrettleiarar på www.driftig.no.

Vestland fylkeskommune arbeider no fram ny løysing knytt til tilbod for etablerarar. Dette inneber at Kom-an.no blir lagt ned ved årsskifte. Fram til ny løysing er på plass kan ein finne informasjon på www.driftig.no og Vestland fylkeskommune sin nettstad.

17. desember 2019 Tonje