2017

  • 2. mars 2017

    Hordaland sitt tilbod til etablerarar

    Etablerersenteret vert vidareført etter at Business Region Bergen vart lagt ned ved nyttår. Hordaland fylkeskommune tek over drifta og vidarefører tenesta på vegne av medlemskommunane.

  • 8. februar 2017

    Ny gründerpark i Os

    Bjørnefjorden gründerpark opna 9. februar 2017. Dei første gründerane har allereie signert leige av kontorplassar i gründerparken i Os sentrum.