Bli med på OPP 2017

Innovasjon og entreprenørskap feirast med OPP! I tett samarbeid med lokale partnarar vert mange spanande arrangement løfta fram for auka merksemd. Bli med på OPP 2017!

Logo Horizontal Pos

Kvifor OPP?

Mange aktørar arbeid med entreprenørskap og innovasjon i regionen. Verdien av samarbeid og å samle og syne fram ulike arrangement løftast fram i veke 39. Ein får auka synlegheit og fokus på tema.

Alle som ønskjer å vere med på OPP kan melde inn sine arrangement på ein felles kalender.

Arrangørerne kjem ikkje frå eit spesielt fagfelt eller miljø. Gjennom OPP ønskjer ein å få til gode arrangement frå ulike bransjar og miljø. OPP skal vere ein arena kor man kan få muligheten til å bli kjent med det som skjer i regionen.

Innovasjonsuken OPP skjer frå mandag 25.-30. september 2017.

InnovasjonsukenOPP.no

 

29. august 2017 Jon Erik Vollan