august

  • 29. august 2017

    Bli med på OPP 2017

    Innovasjon og entreprenørskap feirast med OPP! I tett samarbeid med lokale partnarar vert mange spanande arrangement løfta fram for auka merksemd. Bli med på OPP 2017!