Frå ide til marknad - smart oppstart

Korleis kan du jobbe smart med din ide slik at du er sikrare på at marknaden vil ha det du tenkjer tilby? Bli med på kurset frå ide til marknad.

Ide Marked

 

God idé?

Vegen frå idé til marknad starter med å la kundene avgjere om idéen din er god.
På samlingane til Innovasjon Noreg (fra idé til marked) vil du lære korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle idéen din, og korleis Innovasjon Noreg kan hjelpe deg.

 

Smart oppstart

Korleis kan du jobbe smart med forretningsidéen din slik at du vert sikrare på at marknaden vil ha det du tenkjer tilby? Dette vil vere temaet i fyrste del av kurset. Du kan lære meir om dette på Lean Start-Up metoden og her om hvordan du kan lage en forretningsmodell

 

Korte, individuelle møter (speeddate - 15 minutt)

Alle som vil kan få eit 15 minutters møte med ein av rådgjevarane til Innovasjon Noreg like etter kurset. Vi anbefalar at du førebur deg på å presentere idéen/ prosjektet på maks 5 minutt, slik at vi får ein betre samtale etterpå.

Hvis du svarar på desse spørsmåla i presentasjonen så er sjansane større for at vi får ein god samtale:

  • Kven er kundane/ marknaden?
  • Kva problemstillingar/ behov tenkjer du løyse for dei?
  • Kva har du tenkt å utvikle? (produkt/ teneste/ anna)
  • Kven er du og ditt team, og kvifor skal akkurat du/ dykk gjere dette?
  • Kva opplev du som er den største utfordringa der du står no?

 

Her finn du oversyn på kurstilbod "fra idé til marked" i Hordaland

Sjå denne videoen

 

 

3. mars 2017 Jon Erik Vollan