april

  • 19. april 2016

    Etablerarfond i Hordaland 2016

    Har du akkurat starta, eller ønskjer du starte ega bedrift? Du kan no søkje Etablerarfonda om tilskot på inntil 50.000 kroner for å auke kompetansen din innan marknad og økonomi.

  • 14. april 2016

    Vil du bli gründer i Sunnhordland?

    Har du ein idé men lurer på om den er god nok til å realisere? No kan du få tips og råd gjennom kurset «Frå idé til marknad» som Atheno arrangerer i samarbeid med Innovasjon Noreg.