Årets første opptak i Nyskapingspaken

24 oppstartsbedrifter held sitt kontor i Nyskapingsparken i Bergen - og det er plass til nye bedrifter som treng inkubasjon. Søknadsfristen er 10. februar 2016.

Opptaksflyer Februar2016

 

I Nyskapingsparken får du mellom anna:

 • Kontorfasiliteter i moderne lokaler på Marineholmen  (2 etg, VilVite)
 • Tilgang på printer, kopi, skanner, internett, møterom, kjøkken
 • Kontormiljø bestående av andre gründere
 • Rådgivning fra våre forretningsutviklere
 • Faglige og sosiale arrangement
 • Nettverk til andre hjelpere, virkemidler, ressurspersoner, finansieringskilder
 • Subsidierte priser på husleie og rådgivning
 • Treårig kontrakt (maks)

 

Alle kan søkje. Spesielt ser dei etter oppstartsbedrifter som har eit stort vekstpotensiale og som er innovative. I tillegg må bedriften/ prosjektet ha ei verksemd som er egna i eit kontorfelleskap, ha eit behov for tilknytting til inkubatoren, vere villig til å dele av sin kunnskap til andre bedrifter i inkubatoren og ha ambisjonar på vegne av bedrifta.

 

Opptaksprosess

 • Utfylling av kontaktskjema med ein enkel beskriving av forretningsideen
 • Avklaringsmøte
 • Tilbod om førebels kontor/ arbeidsplass fram til endelig opptak
 • Oppfølging av ein forretningsutviklar og hjelp til å lage ein presentasjon
 • Presentasjon for ekstern opptakskomité som avgjer endelig opptak

 

Endelig opptak skjer i en ekstern Opptakskomite på bakgrunn av forretningsmodell og intervju.

Kontakt og meir informasjon på Nyskapingsparken.no

26. januar 2016 Jon Erik Vollan