januar

  • 26. januar 2016

    Årets første opptak i Nyskapingspaken

    24 oppstartsbedrifter held sitt kontor i Nyskapingsparken i Bergen - og det er plass til nye bedrifter som treng inkubasjon. Søknadsfristen er 10. februar 2016.