Mykje som skjer i veke 47

Denne veka skjer det utrolig mykje spanande for gründerar, oppstartselskap og for deg som ynskjer å etablere di eiga bedrift. Veka er fylt opp med interessante arrangement og aktivitetar, seier Sidsel Humberset på Etablerarsenteret i Bergen.

Customlogo

 

Mange arrangement og aktørar
Business Region Bergen er ein av arrangørane bak dei mangfaldige og gøye aktivitetane som skjer i veke 47 i november. Grow-uken er etablerarsenteret si oversikt over kurs og treffpunkt, som skjer frå 16. til 22. november under den globale veka for entreprenørskap (Global Entrepreneurship Week).

Samla oversyn Grow-uken

 

#StartupBergen presenterer årets Global Entrepreneurship Week (GEW) og har samla alle aktørar og arrangement for gründerar og alle dei gode hjelparane for dei som vil starte eiga verksemd og idear.

Samla oversyn Global Entrepreneurship Week

 

Partnarskapen i Hordaland
Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland og Innovasjon Noreg arrangerer Kom-an 2015. Konferansen er ope for alle dei gode hjelparane i Hordaland, dei som hjelper gründerar opp og fram.

Meir info om Kom-an 2015

 

Bli med på eit eller fleire arrangement denne veka!

 

6. november 2015 Jon Erik Vollan

Kom-an konferansen 2015

Kom An 2015

Den årlege entreprenørskapskonferansen i Hordaland vert arrangert 17. november i Bergen. Programmet er klart og påmeldinga er ope ut 12. november. Kjem du?

Global Entrepreneurship Week 2015

GEW Bergen

Global Entrepreneurship Week (GEW) – arrangeres i 2015 i perioden mandag 16. – søndag 22. november.

Starte eiga bedrift?

Kurs Etablerersenteret

Kompetanseprogrammet hjå Etablerersenteret er skreddarsydd for deg som har starta bedrift eller for deg som er i startfasen med eiga bedrift. Det første Kompetanseprogrammet i år starta 3. februar og det neste startar 14. april. Bli med på kurs!