2015

 • 6. november 2015

  GROW-uken i Bergen

  Denne veka skjer det utrolig mykje spanande for gründerar, oppstartselskap og for deg som ynskjer å etablere di eiga bedrift. Veka er fylt opp med interessante arrangement og aktivitetar, seier Sidsel Humberset på Etablerarsenteret i Bergen.

 • 9. oktober 2015

  Kom-an konferansen 2015

  Den årlege entreprenørskapskonferansen i Hordaland vert arrangert 17. november i Bergen. Programmet er klart og påmeldinga er ope ut 12. november. Kjem du?

 • 15. september 2015

  Oppfinnarprisen 2015

  Meld deg på for å vinne Hordaland fylkeskommune sin Oppfinnarpris for 2015. Prisen er på 100.000 kr. Søknadsfristen er fredag 30. oktober.

 • 31. august 2015

  Etablerarfond Hordaland -ny tilskotsordning

  Hordaland fylkeskommune har oppretta ei ordning med tre regionale etablerarfond i Hordaland. Den totale ramma for fonda er på 2.000.000 kroner for 2015. Målgruppa er ny-etablerte bedrifter eller prosjekt som vil føre til etablering av ei verksemd. Enkeltpersonforetak kan også søkje.