desember

  • 11. desember 2014

    Oppfinnarprisen til Liftroller

    Oppfinnarprisen for Hordaland 2014 går til Ivar Ole Wik i Wik Gruppen AS for oppfinninga Liftroller. Den løyser problemet i byggjebransjen med å få varer inn i hus, gjennom vindauge og opp trapper.

  • 10. desember 2014

    Di gate – om du fekk bestemme

    Korleis kan dine idear endre gata du bor i? Bergen er vertskap for den internasjonale konkurransen «Your Street». Initiativet handlar om å skape kreativitet og bevegelse der alle kan nyte godt av det - altså ute i gatane.