november

 • 20. november 2014

  Etterlyser kompetansetilbod for rettleiarar

  «Rett hjelp til rett tid frå rett instans» var tema på Entreprenørskapskonferansen 2014. Men rettleiarane frå kommunane i Hordaland etterlys kompetansetilbod til deira arbeid med å hjelpe gründerar og entreprenørar opp og fram.

 • 19. november 2014

  Årets bygdeutviklingspris gjekk til Strilalam frå Sotra

  Dei ivrige bøndene fekk prisen overlevert av Nina Broch Mathisen direktør i Innovasjon Noreg Hordaland på Entreprenørskapskonferansen 2014.

 • 14. november 2014

  Global Entrepreneurship Week

  Global veke for entreprenørskap vert markert over heile verda i november 2014. I Hordaland vert veka markert med fleire spanande og faglege arrangement. Samla oversyn finns her.

 • 3. november 2014

  Spanande program på årets konferanse

  Eit sentralt tema på årets konferansen er korleis betre hjelpe og henvise gründerar og etablerarar med deira etablering. Dagen vert ein god muligheit for å knytte kontaktar og verte kjend med andre aktørar.