oktober

  • 16. oktober 2014

    Kjenner du ein gründer som fortener heider?

    Norges Vels Gründerpris vert tildelt personar som har gjort ein spesiell innsats i eiga lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift. Send inn ditt forslag innan 14. november 2014.

  • 15. oktober 2014

    Gründertelefonen - eit supert tilbod!

    Har du ein god idé til bedrift eller prosjekt? Trong for å snakke med nokon om idéen og korleis utvikle den vidare? Ring Gründertelefonen!