juni

  • 5. juni 2014

    Framtidsretta samfunnsutvikling – ei utfordring når kommunestrukturen er i endring

    Partnarskapen i Hordaland inviterte åtte nye kommunar til inspirasjonskonferanse i Rosendal i Kvinnherad den 2. og 3. juni 2014. Dette var den andre av i alt fire konferansar for kommunane i Hordaland. Kvinnherad kommune var vertskap og ordførar Synnøve Solbakken delte av sine erfaringar og viste fram Kvinnherad fram frå si aller beste side i strålande sommarver.

  • 3. juni 2014

    Vestlandsk Vidsyn 2014

    "Ekte begeistring må komma innanteifrå, den kan ikkje vedtakast", seier Linda Eide. Ho kjem til Vestlandsk Vidsyn 2014.