april

  • 1. april 2014

    Gje eldsjelene handlingsrom

    Ved å involvere eldsjeler utanfor rådhuset, og gje desse ei rolle som samfunnsutviklar kan kommunar styrkje si utviklingskompetanse betydeleg. Dette er ei av konklusjonane i studien "Ildsjeler og lokalt utviklingsarbeid" som Norsk institutt for by- og regionforsking (NIBR) har laga for Distriktsenteret.