desember

  • 16. desember 2013

    Nye LivOGLyst-prosjekt frå 2014

    Rekruttering av nye prosjekt for 2014 vart starta ved LivOGLyst-konferansen 3. oktober 2013. Til prekvalifiseringa kom det inn 20 søknadar, der 14 vart godkjent og fylgt opp til ny endeleg søknad.

  • 12. desember 2013

    Oppfinnarprisen for første gong til ei kvinne

    Hordaland fylkeskommune sin oppfinnarpris 2013 vart delt mellom to vinnarlag som begge kjem frå forskingsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Og for første gong fekk ei kvinne oppfinnarprisen.