november

  • 18. november 2013

    Global veke for entreprenørskap

    Denne veka er verdas største feiring av entreprenørar, innovatørar og jobbskaparar som realisera ideane sine, skapar økonomisk vekst og menneskeleg velferd. Det er klart for Global Entrepreneurship Week!

  • 12. november 2013

    Bergen designinkubator

    Inkubatoren – som blei opna i 2007 – er utvikla for å stimulere designkompetansen og styrke nyutdanna studentar i å etablere eigen næring. Den held til i kulturhuset USF Verftet i Bergen.