august

  • 15. august 2013

    Vestlandske Vidsyn 2013

    Fristen for påmelding til Vestlandske Vidsyn er 8. september (utvida frist). Konferansen, som er den tredje av sitt slag, vert i år arrangert i Ålseund by den 24.-25. september.