Kunngjering av sentrale BU-midlar og omdømemidlar fra Utviklingsprogrammet for lokalmat og grønt reiseliv

Landbruks- og matdepartementet forvalter tilskuddsordningene sentrale bygdeutviklingsmidler og tilskudd til omdømmebygging på mat- og reiselivsområdet.

25. juni 2013 Jon Erik Vollan