mai

 • 31. mai 2013

  Følg oss på Facebook!

  Få med deg dei gode døma av gründerar som lukkast med si bedrift eller prosjekt i Hordaland. Du kan også dele lenkjer og halde deg oppdatert på kurstilbod og hendingar.

 • 27. mai 2013

  Prisvinnande stadutvikling i Norheimsund

  Statens pris for attraktiv stad 2013 til Norheimsund i Kvam Herad.

 • 14. mai 2013

  Optimisme i næringslivet i Hordaland

  Næringsbarometeret byggjer på ei landsomfattande spørjeundersøking gjennomført av NAV i mai 2013, som var retta mot verksemder innafor alle næringsområde. Barometeret viser stigande optimisme i nesten alle bransjar samanlikna med i fjor, men og at verksemder i Hordaland slit med rekruttering.

 • 3. mai 2013

  Vestlandsk Vidsyn 2013

  Vestlandsk Vidsyn er ein årleg møteplass for alle som brenn for lokal samfunnsutvikling. Etter inspirerande dagar på Voss og på Nordfjordeid tidlegare år, er det ei glede å ønske velkomen til nytt treff i Ålesund.