Kven vert "Årets samvirkeforetak 2013"?

Prisen består av eit kunstverk med verdi inntil kr. 10 000, eller tilsvarande pengesum, samt diplom. Prisen vert delt ut på Samvirkefrokosten den 15. oktober i Oslo.

I utlysinga finn du meir informasjon om kriterier for prisen, oversyn tidligare prisvinnarar, og døme på bransjar der ein finn mange samvirkeforetak.

Send ditt forslag, saman med ei kortfatta grunngjeving til:

Samvirkesenteret
v/daglig leder May Woldsnes
Postboks 452 Sentrum
0104 Oslo
eller pr. e-post til mw@samvirke.org

 

Frist for innsending av forslag er 1. september 2013. 

 

Spørsmål om prisen kan rettas til Samvirkesenteret

Utlysingsplakaten (pdf)

15. april 2013 Jon Erik Vollan