januar

  • 31. januar 2013

    35 millionar kroner til Bulyst 2013

    Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) lyser no ut 35 millionar kroner til lokale og regionale bulystprosjekt. Satsinga er inne i sitt fjerde og siste år.