2013

 • 16. desember 2013

  Nye LivOGLyst-prosjekt frå 2014

  Rekruttering av nye prosjekt for 2014 vart starta ved LivOGLyst-konferansen 3. oktober 2013. Til prekvalifiseringa kom det inn 20 søknadar, der 14 vart godkjent og fylgt opp til ny endeleg søknad.

 • 12. desember 2013

  Oppfinnarprisen for første gong til ei kvinne

  Hordaland fylkeskommune sin oppfinnarpris 2013 vart delt mellom to vinnarlag som begge kjem frå forskingsmiljøet ved Universitetet i Bergen. Og for første gong fekk ei kvinne oppfinnarprisen.

 • 18. november 2013

  Global veke for entreprenørskap

  Denne veka er verdas største feiring av entreprenørar, innovatørar og jobbskaparar som realisera ideane sine, skapar økonomisk vekst og menneskeleg velferd. Det er klart for Global Entrepreneurship Week!

 • 12. november 2013

  Bergen designinkubator

  Inkubatoren – som blei opna i 2007 – er utvikla for å stimulere designkompetansen og styrke nyutdanna studentar i å etablere eigen næring. Den held til i kulturhuset USF Verftet i Bergen.