Nytt opptak i Nyskapingsparken 2017

Opptak NP17

Alle med gode idear kan søkje opptak til Nyskapingsparken i Bergen. Sjekk ut promofilm på kva område du kan vere del av. Søknadsfristen er 25. august 2017.

Kom an 2017

OPP

Årets konferanse har tema offentlig innovasjon. Vi samlast på ein holme utanfor Bergen og byr på gode opplevingar og eit spanande program. Kom an skjer under Innovasjonsuken OPP - hald av datoen!

Fra ide til marknad - kurs for etablerarar i Hordaland

Ide Marked

Korleis kan du jobbe smart med din ide slik at du er sikrare på at marknaden vil ha det du tenkjer tilby? Bli med på kurset frå ide til marknad.

Hordaland sitt tilbod til etablerarar

Etablerersenteret June Sidsel

Etablerersenteret vert vidareført etter at Business Region Bergen vart lagt ned ved nyttår. Hordaland fylkeskommune tek over drifta og vidarefører tenesta på vegne av medlemskommunane.

Ny gründerpark i Os

Bjornefjorden

Bjørnefjorden gründerpark opna 9. februar 2017. Dei første gründerane har allereie signert leige av kontorplassar i gründerparken i Os sentrum.

Gründertelefonen - eit supert tilbod!

Grundertelefonen

Har du ein god idé til bedrift eller prosjekt? Trong for å snakke med nokon om idéen og korleis utvikle den vidare? Ring Gründertelefonen!

Waffle Pitch kvar fredag på Hub'en

Vaffel 620 310

Har du ein idé du vil dele med andre eller treng hjelp til ei utfordring? -Bli med på "Waffle Pitch"!