Kom-an konferansen 2016

Kom An 2016

Kom-an konferansen vert i 2016 halden den 16. november under Global Entrepreneurship Week (GEW). Målgruppa er alle dei gode hjelparane i Hordaland som bidreg til meir entreprenørskap og fleire gründerar. Hald av datoen!

Etablerarfond i Hordaland 2016

Arbeid Foran Pc Page

Har du akkurat starta, eller ønskjer du starte ega bedrift? Du kan no søkje Etablerarfonda om tilskot på inntil 50.000 kroner for å auke kompetansen din innan marknad og økonomi.

Gründertelefonen - eit supert tilbod!

Grundertelefonen

Har du ein god idé til bedrift eller prosjekt? Trong for å snakke med nokon om idéen og korleis utvikle den vidare? Ring Gründertelefonen!

NCE Maritime CleanTech vann Sivaprisen

Cz7a1414 Kopi 1000X667

Den maritime klyngen frå Hordaland vart tildelt Sivaprisen på 300.000 kroner for sitt nyskapingsarbeid. Føremålet med prisen er å løfte fram eit innovasjonsmiljø som over tid kan syne til særlege kvaliteter innanfor samarbeid, omstilling og utvikling.

Waffle Pitch kvar fredag på Hub'en

Vaffel 620 310

Har du ein idé du vil dele med andre eller treng hjelp til ei utfordring? -Bli med på "Waffle Pitch"!